Cookie beleid vv Zuidland

De website van vv Zuidland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Missie en Visie | VV Zuidland

Missie en Visie | VV Zuidland

Wat zijn missie en visie?

De Missie geeft aan “waar we voor staan”. Het zegt welke waarden we als vereniging belangrijk vinden. De Visie geeft aan “waar we voor gaan”. Het zegt wat we willen bereiken.

Waarom vinden wij een missie en visie belangrijk?

De missie en visie “helpen” het bestuur van onze vereniging bij het besturen van de vereniging en het nemen van besluiten. Wat in de missie en visie staat zijn niet zo maar ’mooie woorden’, maar het zijn die zaken die wij als bestuur voor de vereniging echt belangrijk vinden in hoe we zijn en wat we willen bereiken met “onze” vereniging.


MISSIE VOETBALVERENIGING ZUIDLAND

Daar staan wij voor:

Voetbalvereniging Zuidland heeft binnen de gemeente Nissewaard een centrale plaats en een duidelijk herkenbare positieve clubcultuur met een dorps karakter.

Voetbalvereniging Zuidland maakt recreatief voetbal mogelijk voor iedereen en heeft de sportieve ambitie om optimale prestaties te halen met alle teams. De vereniging is een ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan, waar normen en waarden gelden en waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als buiten het voetbalveld. Dit alles vormt tevens de basis voor de maatschappelijke functie van onze verenging.

VISIE VOETBALVERENIGING ZUIDLAND

Daar gaan wij voor:

Bij voetbalvereniging Zuidland gaan presteren en plezier in de voetbalsport hand in hand. Het eerste elftal heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest. De aantrekkingskracht en uitstraling van het eerste is dusdanig belangrijk voor de hele vereniging dat wij ieder jaar als initie¨le doelstelling hebben om minimaal tot de top vijf van de 2e klasse te behoren.

Onze jeugdleden zijn letterlijk onze toekomst. Wij besteden veel aandacht aan onze jeugd en werken ieder jaar naar een steeds betere jeugdopleiding. Daarvoor vinden wij het belangrijk om te investeren in onze jeugd, jeugdtrainers, leiders, begeleiders en scheidsrechters. Gediplomeerde trainers en scheidsrechters zijn daarvoor belangrijk en daarvoor leveren wij dan ook de mogelijkheden aan onze vrijwilligers om cursussen en opleidingen te volgen. Wij leiden onze jeugdspelers op tot goede en waardevolle senioren. Daarbij hebben wij de intentie om jaarlijks twee jeugdspelers door te laten stromen naar de selectie van ons eerste team.

Een andere belangrijke pijler binnen onze vereniging is het dames- en meisjesvoetbal. Het enthousiasme en de toestroom van meisjes is groot en dat moet gekoesterd worden. Wij investeren in onze dames- en meidenafdeling en willen deze neerzetten met vertegenwoordiging in alle leeftijdscategoriee¨n.

In onze jeugdopleiding als ook binnen onze seniorenafdelingen besteden we veel aandacht aan hoe we met elkaar en onze tegenstanders omgaan. Besef van normen en waarden zijn voor onze vereniging een kernwaarde waar niet aan getornd wordt.

Bij het aannemen van nieuwe leden maken wij op geen enkele wijze onderscheid in wie we wel en wie we niet als lid verwelkomen. Of het nu om nationaliteit, geloof of sexe gaat, iedereen is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond of overtuiging.

Als voetbalvereniging zijn we er door en voor leden. Een gezond ledenaantal is essentieel voor ons bestaan. We willen daarom minimaal 400 spelende leden. Actieve betrokkenheid van de leden is de pijler waarop onze vereniging draait.

Naast onze leden zijn vrijwilligers betrokken bij onze vereniging. Uitgangspunt is dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is; wie zich inzet als vrijwilliger zet zich er ook echt voor in en pakt zijn of haar taak serieus op. Als vereniging waarderen we de inzet van onze vrijwilligers en staan we (op gepaste momenten) stil bij het werk dat onze vrijwilligers verzetten.

De organisatiestructuur geeft iedereen die bij de club betrokken is helderheid in besluitvorming, aansturing en uitvoering. De structuur is beschreven en voor iedereen te raadplegen.

Om financieel gezond te blijven zijn onze schulden nooit hoger dan onze bezittingen, zodat we altijd een positief eigen vermogen behouden. Daarnaast hebben we voldoende geld in kas om aan onze (betalings)verplichtingen te kunnen voldoen. Op deze manier kunnen wij onze leden faciliteren in de uitvoering van hun sport. Onze inkomsten leunen op drie belangrijke pijlers: contributie, kantineopbrengst en sponsorgelden.

We beschikken over een accommodatie, waar zowel wedstrijd- als trainingsfaciliteiten op dusdanige wijze geregeld zijn dat we onze doelstelling qua voetbalprestaties kunnen halen. Het onderhoud van onze accommodatie is een verantwoordelijkheid van onze vereniging. Om de accommodatie in een goede staat te behouden voeren we zelfwerkzaamheid uit met inzet van onze vrijwilligers die zorg dragen voor enerzijds kwalitatief goed werk en anderzijds voor financie¨le ontlasting.

Onze vereniging is gericht op het beoefenen van de voetbalsport in teamverband. Daarnaast organiseren we diverse voetbalgerelateerde activiteiten, die gericht kunnen zijn op zowel de inhoud van de voetbalsport als het vermaak er om heen.

Voetbalvereniging Zuidland zal uitstralen waar ze voor staat in de veelheid aan zaken die ze te bieden heeft!

Het Bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!