Cookie beleid vv Zuidland

De website van vv Zuidland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden | VV Zuidland

Normen en Waarden | VV Zuidland

Omdat het bestuur van VV Zuidland grote waarde hecht aan sportiviteit en respect is een reglement ‘Normen & Waarden’ opgesteld.

Het Dagelijks Bestuur van VV Zuidland zorgt voor de naleving en het levend houden van het reglement ‘Normen & Waarden’. Wij willen op deze manier als voorbeeldvereniging dienen voor andere verenigingen en een ieder motiveren tot respect als beoefenaar, begeleider of toeschouwer van hun sport.

Voor begeleiders en trainers van jeugdteams geldt mede daarom dat zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen en een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) dienen te ondertekenen.


Doelstelling van het reglement:

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden incidenten plaatsvinden die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van VV Zuidland wil door dit reglement vast te laten stellen door de ALV, inzake het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedsfeer van VV Zuidland, een preventief en correctief beleid voeren. Als uitgangspunten gelden bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat hebben geformuleerd. Onder sociaal-ethisch beleid verstaat vv Zuidland kortweg gezegd:

“Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.”


Beleidskader: preventief en correctief optreden

Het beleid is gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit reglement vormt aldus een duidelijk signaal dat elke vorm van grensoverschrijdend gedrag niet kan en niet wordt getolereerd bij onze vereniging.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich houden en daarop ook worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen. Dit beleid wordt binnen de vereniging uitgedragen.

De uitvoering van het beleid berust bij het bestuur. Het beleid wordt regelmatig (1 x per jaar aan het eind van elk seizoen) door het bestuur geëvalueerd.

Dit reglement wordt beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering. Op grond van artikel 21 van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering.

De datum van de (officiele) inwerkingtreding is vastgesteld op 19 september 2017.

Het Bestuur

Download hier het reglement ‘Normen & Waarden’ VV Zuidland.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!