Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

12 september 2022 10:00


Algemene Ledenvergadering 2022


Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 26 september 2022, in de kantine van de vv Zuidland, Kerkweg 84 te Zuidland. Aanvang 20.00 uur.


Als agenda wordt door het bestuur voorgesteld:

01. Opening door voorzitter

02. Vaststelling van de agenda

03. Vaststellen notulen ALV van 13 september 2021

04. Jaarverslag secretariaat

05. Jaarverslag penningmeester
(op afspraak met de penningmeester in te zien,
na 19 september; penningmeester@vvzuidland.nl)

06. Begroting

07. Vaststellen Contributie 2022-2023

08. Kascontrolecommissie
08a. - Jaarverslag kascontrolecommissie
08b. - Vaststellen kascontrolecommissie 2022-2023
G. van Dijk (1e periode, 2e jaar)
P. Vink (1e periode, 2e jaar)
R. Verspaandonk (1e periode, 3e jaar)

09. Pauze

10. Bestuursverkiezing
- Voorzitter; D.K. Chong, aftredend en herkiesbaar
- Voorzitter Jeugd; W. Drenth, aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich, met steun van minimaal 10 leden,
uiterlijk 3 dagen voor de Algemene Leden Vergadering aanmelden bij
de secretaris schriftelijk of via secretaris@vvzuidland.nl

11. Protocol overlijden

12. RondvraagMet vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,


Hans Schelvis
Secretaris
Secretaris@vvzuidland.nl


NB U wordt verzocht zoveel mogelijk zelf de relevante vergaderstukken uit te printen en ter vergadering mee te nemen. Mocht dit niet lukken: er wordt gezorgd voor enkele kopie├źn van de agenda, de notulen van de vorige ALV en het jaarverslag secretaris. Deze worden op de website gepubliceerd.

NB2 In de rondvraag te behandelen zaken dienen betrekking te hebben op de in de vergadering besproken onderwerpen. Andere onderwerpen of bespreekpunten zullen alleen inhoudelijk worden behandeld indien deze minstens een week voor de vergadering schriftelijk of per mail zijn ingediend bij de secretaris.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!