• Contributie

    Conform het besluit van de algemene vergadering heeft het bestuur de navolgende contributies vastgesteld voor het seizoen 2017-2018: