• Club van 50 - Introductie

 • Naast de club van 10 voor de jeugd en de club van 100 voor de selectie hebben we de club van 50   voor het voetbalcomplex. We zijn op zoek naar voetballiefhebbers die jaarlijks € 50,-- willen doneren voor het voetbalcomplex van Zuidland.

  Gelden uit het fonds van de “Club van 50” mogen alleen worden aangewend voor materiële en/of financiële steun aan de V.V. Zuidland, waarover gemeenschappelijk overleg zal plaatsvinden tussen het bestuur van de V.V. Zuidland en de commissie van de “Club van 50”.

  Reglement Club van 50

  Het reglement van orde van de Club van 50 kunt u inzien door de link “Reglement Club van 50 “ aan te klikken

  Aanmelden

  Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij

  Daan van der Meer, Bloemhofplein 5, 3214 AA Zuidland. Tel: 06-51469692

  Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden door de link “”Aanmeldingsformulier Club van 50”” aan te klikken.

  Machtiging

  Om een snellere en gemakkelijkere betaling mogelijk te maken kunt u overgaan tot een éénmalige incasso vanaf seizoen 2015/2016. Het formulier “ Incassomachtiging “ is te downloaden door op de link ””Incassomachtiging Club van 50”” aan te klikken.

  Na invulling verzoeken wij u het formulier in te leveren bij Daan van der Meer, of bij het wedstrijdsecretariaat.