• Club van 10

  De Club van 10 is in 1999 opgericht met het doel om naast de reguliere wedstrijden en trainingen wat extra’s te kunnen doen voor de jeugd van Voetbalvereniging Zuidland.

  Deze extra’s bestaan voornamelijk uit het financieel ondersteunen van jaarlijks terugkerende, succesvolle jeugdactiviteiten zoals jeugdtoernooien, het Sinterklaasfeest, de Pupillendag en het Pupillenkamp. Verder wordt er incidenteel een beroep gedaan op de Club van 10 als het gaat om aankoop- of onderhoudskosten die specifiek ten behoeve van onze jeugd worden gemaakt

  Aanmelden
  Bent u nog geen lid van de Club van 10 en wilt u wel graag lid worden dan kunt u zich uiteraard aanmelden. Inschrijfformulieren zijn in de commissiekamer verkrijgbaar. De bijdrage per kalenderjaar is € 10,00. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij Petra Bevaart en André Wolters. Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden door de link “”Aanmeldingsformulier Club van 10”” aan te klikken.

  Mogelijkheid automatische incasso
  Wilt u gebruik maken van een automatische incasso dan kunt u een machtiging invullen en afgeven aan Petra Bevaart, telefoonnummer 453379 of 0646794207 of in een dichte enveloppe) in de bus van de Activiteitencommissie stoppen in de hal bij bestuurskamer. Het machtigingsformulier aanmeldingsformulier is ook te downloaden door de link “”Machtiging tot automatische incasso “”Club van 10” aan te klikken.