• Beste supporters van de jeugd van VV Zuidland,

  Binnenkort is het weer zover ! Eind november 2017 zullen wij de incasso-opdrachten van de leden die de Club van 10 hebben gemachtigd aanleveren bij de bank, waarna afschrijving van de opgegeven bankrekening zal plaatsvinden.

  Mede dankzij de inspanningen van de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC), hebben we gelukkig ook dit jaar weer een serieus aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.

   De Club van 10 is 18 jaar geleden opgericht met het doel om naast de reguliere wedstrijden en trainingen wat extra’s te kunnen doen voor de jeugd van Voetbalvereniging Zuidland.

  Deze extra’s bestaan voornamelijk uit het financieel ondersteunen van jaarlijks terugkerende, succesvolle jeugdactiviteiten zoals jeugdtoernooien, het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner voor de meiden, het Nieuwjaarsdiner, de Pupillendag, het Pupillenkamp, het Meidenkamp en een aantal nieuwe activiteiten die door het enthousiaste team van de JAC worden georganiseerd. Verder wordt er incidenteel een beroep gedaan op de Club van 10 als het gaat om aankoop- of onderhoudskosten die specifiek ten behoeve van onze jeugd worden gemaakt.

   Met de leden die er de voorkeur aan geven om de jaarlijkse bijdrage niet per automatische incasso maar op andere wijze te voldoen, prijzen wij ons natuurlijk ook nog steeds gelukkig.

  Voor deze leden geldt nog steeds dat zij het gebruikelijke tientje contant kunnen voldoen bij Petra Bevaart of André Wolters, maar ook mogen overmaken op bankrekeningnummer NL38 RBRB 0698 9237 31 van de Club van 10 bij de Regiobank.

   

  Bent u nog geen lid van de Club van 10 en wilt u wel graag lid worden dan kunt u zich uiteraard aanmelden. Inschrijfformulieren zijn in de commissiekamer verkrijgbaar of te downloaden van de website van VV Zuidland. De bijdrage per kalenderjaar is slechts  € 10,00.

   

  Met dank voor uw medewerking, uw bijdrage en iedere aanmelding.

   

  De Club van 10,

   

  André Wolters, mede namens Petra Bevaart

  E-mail: a.wolters650@upcmail.nl